Otthon / Egyéb / A tervek megvannak, már csak az a kérdés mikor lesz védett Esztergom az árvíztől

A tervek megvannak, már csak az a kérdés mikor lesz védett Esztergom az árvíztől

Árvízvédelmi gát: megvédeni a várost, megtartani Esztergom látképét.

Esztergom árvízvédelmének I. üteméről tartottak értekezletet december 8-án a városháza nagytermében. Az ÉDUVIZIG tatai igazgatóságának árvízvédelmi projektvezetője a Nagy-Duna sétányra kialakítandó árvízvédelmi gátrendszer tervvariációt illetve az azokról szóló tanulmányokat tárta az esztergomi képviselő-testület tagjai, illetve az önkormányzat szakvezetői elé.

Mint Molnár András projektvezető, szakaszmérnök előadásában többek között elmondta, mind a majdan felépítendő esztergomi árvízi gátrendszer típusáról, mind pedig annak elhelyezéséről, helyéről dönteniük kell az esztergomi képviselőknek, szakembereknek. Az előadáson a résztvevők áttekintést kaptak a kialakítandó árvízvédelmi gátrendszer tervezésének előzményeiről, az árvízvédelem nemrégiben megváltozott jogszabályairól, a védelmi rendszerrel szemben támasztott követelményről.

Ezeken túl a megbeszélés központi részét képezte, illetve láthatóan a legtöbb résztvevő fantáziáját a műszaki megoldási lehetőségek mozgatta meg.

Az értekezleten leginkább arról folyt a párbeszéd, hogy miként lehet a hatékony árvízvédelmi rendszert összeegyeztetni a városrendezési elképzelésekkel. Ez különösen akkor öltött testet, amikor a kivetített előzetes rajzok, felülnézeti és keresztmetszeti grafikák, képek segítségével világossá vált, hogy a hatékony árvízvédelmi rendszer megépítésével Esztergom számára elveszhet, de legalábbis csorbulhat a város alapvető panoráma- illetve látvány élményét adó képe, ami vonatkozik a Duna felől a városra és a városból a Duna felé való látványra. Erről a polémiáról szóltak a gátrendszer variációkat megjelenítő keresztmetszeti rajzok, illetve azok a mérnöki grafikák, fotók, ahol bejelölték, hogy adott gátmagasságnál mi az, ami a gátnál felépített sétánynál haladó lát a Dunából, s fordítva mi látszik az előtérben a gáttal bíró városból.

Az értekezlet közben felvetett műszaki, városrendezési, árvízvédelmi kérdések illetve az azokra adott válaszok alapján a jelenlévő városatyák és önkormányzati vezetők, szakvezetők alapvetően a vegyes kialakítású, de szerkezetében inkább a mobilgát típusú védelmi rendszert részesítik előnyben.” – írja az esztergomi városháza információs szolgálata.

Egy valami bizonyos: Esztergomnak régóta óriási szüksége lenne egy megfelelő árvízvédelmi-rendszerre, de ez alól nem kivétel a Duna menti települések nagy része sem a térségben. Emlékezzünk vissza, hogy a legutóbbi hatalmas áradásnál 2013-ban, Süttőtől Dömösig, mindenhol jelentkezett a veszélyhelyzet. Szerencsére az emberek tettrekészsége és segítőszándéka is, hiszen olyan településekről is érkeztek emberek segíteni a védekezést, amelyek a dunai ár nem veszélyeztetett.

Jelenleg egyedül Tát érezheti nagyobb biztonságban magát, hiszen az elmúlt években egy komoly védelmi rendszert alakítottak ki.

About regio33

Check Also

MA VAN AZ ÉLELMEZÉSI VILÁGNAP ÉS A KENYÉR VILÁGNAPJA

„Szegények mindig vannak veletek. Akkor tehettek velük Jót, amikor akartok” A világnap célja, hogy mozgósítsa …

Leave a Reply