Otthon / Esztergom hírei / Lesz-e valaha igazság az esztergomi koporsólopás ügyében?

Lesz-e valaha igazság az esztergomi koporsólopás ügyében?

Párdányi Miklós nem hagyja annyiban azt a borzalmas kegyeletsértést, amit családjának kellett átélnie. Minden tiszteletünk az Övé!

A napokban juttatta el több sajtóorgánumnak a sértett azt a levelet, melyet maga írt és úgy gondoltuk az a legjobb, ha változtatás nélkül közöljük. Íme!

„A Magyar Nemzet, a Civilhetes és ezek nyomán más internetes hírportál is beszámolt arról, hogy Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában álló Esztergomi Kegyeleti Kft-ben – a kizárólag halottak szállítására rendszeresített gépkocsit- nemcsak temetői szemét és zöldhulladék szállítására használták, hanem a temetői szeméttel együtt egy temetésre előkészített, elhunyt hamvait tartalmazó urnát is a gépkocsiba helyeztek, egy másik temetőbe történő továbbszállításra.       

Ezzel a cselekedettel az Esztergomi Kegyeleti Kft-ben megsértették az elhunyt személy emlékéhez fűződő kegyeleti jogot, a temető kegyeleti méltóságát, de a kegyeleti szolgáltatás ellátásának tisztességességét is.

 A fényképfelvétel – a Belvárosi temető ravatalozó házának oldalán a Kft. tulajdonában álló, nyitott ajtajú halottas kocsijáról készült.  A fotó készítésének időpontját a fényképező gép rögzítette.

A mellékelt fénykép azonosító adata alapján megállapítható, hogy az elhunyt hamvait tartalmazó, temetésre előkészített urnát 2016. április 7.-én délelőtt helyezték a halottas kocsiba.

 A temetkezésekre vonatkozó törvény előírásai szerint, időrendi sorrendben  minden temetésről   nyilvántartást kell vezetni. A temető  nyilvántartó könyvébe be kell vezetni a folyószámot  , a temetés (urnaelhelyezés) napját, a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely számát, az elhunyt személyazonosító adatait, legutolsó lakhelyének címét, a sírhely nyilvántartására, valamint az eltemettető személyére, lakcímére vagy a sírhely feletti rendelkezésre jogosultra  vonatkozó adatokat.

 Esztergom Város Önkormányzatának ,  a  Strigonium Zrt vezetőjének  és a  Kegyeleti Kft. ügyvezetőjének,  az elhunyt hamvait tartalmazó urna szállításával elkövetett kegyeletsértésről  a sajtóhírekből  is,  most már több mint egy hónapja  tudomása van .

 Sajnálatos, hogy mind a  mai napig  sem a  Város Képviselő- testülete , sem a  Strigonium Zrt vezérigazgatója, vagy a Társaság felügyelő bizottsága  nem kezdeményezte, illetőleg nem végeztette el a Kft-ben az elhunyt személynek a temető nyilvántartó könyvéből  történő azonosítását, majd erről az eltemettető tájékoztatását.

 A szükséges vizsgálat elmaradása , illetőleg  az azonosítás  el nem végzése miatt  az elhunyt hozzátartozója, illetőleg eltemettetője ezért nemcsak, hogy nem tudhat az elkövetett kegyeletsértésről,  hanem ennek hiányában- a kegyeleti jog megsértése miatt- magánvádas feljelentést sem tud tenni a járásbíróságon.        

Ugyancsak az országos ( Magyar Nemzet,  Népszava ) napilapok , a helyi internetes hírportálok, a  Régió 33 hu , valamint két országos televízióban ( Hír Tv, TV 2 ) oknyomozó riportban  beszámoltak arról, hogy az Esztergomi Kegyeleti Kft. alkalmazottjának, Rézműves Tibor temetői munkásnak munkaviszonyát a Társaság által megbízással foglalkoztatott munkaegészségügyi orvosa –  kórházi szakvizsgálatok nélkül –    nem a valóságnak megfelelő szakvéleménye alapján – a Kft. ügyvezetője felmondással megszüntette.

 Rézműves Tibor igazának bizonyítására kórházi vizsgálatoknak vetette  magát alá és beszerezte mindazokat  az   okmányokat, vizsgálati szakvéleményeket, leleteket, az ÁNTSZ vizsgálati jegyzőkönyvét, valamint a Magyar Orvosetikai Bizottság határozatát, melyekben   kétséget kizáróan megállapították, hogy az orvos a fizikai teljesítő képesség 20 kg-ban történő korlátozását – röntgen, izom és egyéb kórházi vizsgálat nélkül-  nemcsak  a szakmai szabályokat sértette meg  , hanem olyan orvosetikai  vétséget követett el, amely egyben Rézműves Tibor állásának elvesztését okozta.    

Ezek után magyarázatra szorul, hogyha Esztergom Város Önkormányzata, a Strigonium Zrt. vezérigazgatója, valamint az Esztergomi Kegyeleti Kft. felügyelő bizottsága, a Társaság ügyvezetője  a beszerzett bizonyítékok alapján már tudott Rézműves Tibor munkaviszonyának jogellenes megszüntetésének körülményeiről   , miért nem kezdeményezte  Rézműves Tibor munkaviszonyának soron kívüli helyreállítását.

 Különös az is, hogy a  jogellenes munkaviszony megszüntetés kapcsán ma már nemcsak az esztergomiak előtt is ismert az a tény , hogy Rézműves Tibor temetői munkás volt az, aki feltárta az    Esztergomi Kegyeleti Kft-ben  2010-ben elkövetett elképesztő kegyeletsértést,  a koporsó lopás és tovább értékesítés tényét, de az is, hogy ő volt,  aki vallomást tett a rendőrségen a szociális temetések koporsóinak  elszámolásával kapcsolatos bűncselekményről és egyéb visszaélésekről.

 Mindezek figyelembevételével – az újabb bizonyítékok és szakvélemények alapján – miért nem  vizsgálták és állapították meg  , hogy a Társaság ügyvezetőjének nem egy  egyszerű   munkaviszony     megszüntetésével kapcsolatos döntéséről van szól. Miért kellet az, hogy mindezeket a sajtónak és a TV-nek kellett oknyomozó riportban feltárni és a közvéleményt tájékoztatni.   

 Ennyi tény és  bizonyíték megismerése ellenére az Önkormányzat miért nem kezdeményezett az ügyben vizsgálatot, miért hagyta, hogy a Kegyeleti Kft  ügyvezetője – munkáltatói jogkörét- Rézműves Tibor munkaviszonyának jogellenes megszüntetése után is- korlátozás nélkül gyakorolja .

Ami a kegyeletsértéssel kapcsolatos emberi magatartást, erkölcsi kérdést illeti, mikor jut el odáig az Esztergomi  Kegyeleti Kft. ügyvezetője, hogy a  Kft a kegyeletsértését elismerje ,  a sértettől bocsánatot kérjen és erről a közvéleményt is tájékoztassa.   

Budapest, 2017.06.14.

Párdányi Miklós”

Hogy mikor kapják meg a felelősök méltó büntetésüket, az még kérdés, de ami késik nem múlik és ha híres magyar jogszolgáltatás nem is, de a sors majd igazságot fog szolgáltatni. Mi legalábbis ebben bízunk.

About regio33

Check Also

5+1 RÁADÁS 

Öt körözés volt az ellen a férfi ellen, akit az esztergomi rendőrök igazoltattak, nála kábítószergyanús …

Leave a Reply