Otthon / Egyéb / MA VAN A NEMZETISÉGEK NAPJA

MA VAN A NEMZETISÉGEK NAPJA

„Minden nemzetiség jogosult arra, hogy nemzetiségi közösségként létezzen és fennmaradjon.”

1992. december 18-án fogadta el az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése a nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól szóló nyilatkozatot. A nemzetközi jogi és társadalmi szempontból is mérföldkövet jelentő döntésre emlékezve 1995 óta minden évben december 18-án ünnepeljük a nemzetiségek napját.

A nemzetiségek alapvető jogai a demokrácia nélkülözhetetlen építőkövei. Szinte valamennyi általános emberi alapjognak van speciális nemzetiségi jogi vetülete: az emberi méltósághoz való jog megsértése gyakran a sérelmet szenvedett fél vélt vagy valós nemzetiségi hovatartozására vezethető vissza, a nemzetiségek anyanyelvhasználathoz való joga, illetve nemzetiségi identitásuk ápolásának joga szorosan összefügg a szólás- és sajtószabadsággal, a nemzetiségi oktatáshoz való jog pedig az oktatáshoz és művelődéshez való, az Alaptörvényben is biztosított alapjog sajátos megvalósulási területe.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapelvként rögzíti: minden nemzetiség jogosult arra, hogy nemzetiségi közösségként létezzen és fennmaradjon. Ennek biztosítására az egyéneket megillető nemzetiségi jogok mellett a nemzetiségek közösségei a nemzetiségi kultúra és önazonosság ápolása, megőrzése céljából kulturális és politikai jogokkal is rendelkeznek. A demokrácia gyakorlása szempontjából a nemzetiségi jogok megélésének fontos formája a nemzetiségi önkormányzatok alakítása, amely a nemzetiségi közösségek számára biztosítja a közéletben való kollektív részvétel lehetőségét. Egy társadalom demokratikus fejlettségének így fontos fokmérője a hátrányos helyzetű, illetve a pusztán számbeli kisebbségben élő csoportok számára biztosított jogok mértéke.

(forrás)

About regio33

Check Also

SCHADL LETARTÓZTATÁSBAN, VÖLNER SZABADLÁBON

Völner–Schadl-ügy: Völner letartóztatása helyett három előzetesben lévőt kiengedtek. A Völner–Schadl-ügyben már csak hárman vannak letartóztatásban, …

Leave a Reply