Otthon / Egyéb / Óvodai beiratkozás

Óvodai beiratkozás

A koronavírus járvány miatt változott az óvodai beiratkozás menete.

Fontos dátumok az alábbi cikkben!

A 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás a köznevelésért felelős miniszter határozata alapján a következőképpen alakul:


A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket (aki 2020. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét), akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette.

Az Oktatási Hivatal javaslata alapján kérjük legalább telefonon vagy e-mailben vegyék fel a kapcsolatot az óvodával abban az esetben is, ha a körzetes óvodába kívánják beíratni gyermeküket.

Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor az erről szóló szándéknyilatkozatát elektronikus úton juttassa el az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig!

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a területileg illetékes Járási Hivatal felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a családi körülményei, sajátos helyzete azt indokolja.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor.

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) és
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya).

A gyermek felvételéről az óvodavezető dönt, melyről 2020. április 21-ig (de legkésőbb április 30-ig) értesíti a szülőt.

About regio33

Check Also

SCHADL LETARTÓZTATÁSBAN, VÖLNER SZABADLÁBON

Völner–Schadl-ügy: Völner letartóztatása helyett három előzetesben lévőt kiengedtek. A Völner–Schadl-ügyben már csak hárman vannak letartóztatásban, …

Leave a Reply